Saturday, December 15, 2012

hak yang batil

mardux berkata: hakikat adalah kenyataan yang pasti, keyakinan adalah hakikat yang nyata dari hati... hakikatnya hati yang pasti adalah keyakinan yang nyata. oh.... kenapa sukar membuat pilihan....

No comments: